Katoliklik

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Yunanca evrensellik anlamına gelen ‘to katalou’ sözcüğünden türemiştir. Katoliklik; katolik dogmalarını, çağdaş bilimle eşleştirmeye çalışan felsefi bir akımı temsil eder.Hıristiyanlığın en köklü mezhebidir. Bu anlayış; kiliseyi, devlet sayıyor ve bu kilise Kutsal Roma İmparatorluğu adını taşıyordu. Katolikliğin temeli; ermiş Petrus'un Roma'da öldüğü ve yerine Roma Piskoposu'nu (papa) bırakmış olduğu inancıdır.[1] Roma Kilisesi ‘Kutsal Ruh’ tarafından idare edilir ve evrenseldir. Bu felsefe, Roma Kilisesi’ni İsa'nın vücudu sayıyor ve Tanrı-İsa-Kilise-İnsanı örgensel bir bütünlükte birleştiriyordu.[2] Katolik kilisesinde dini hiyerarşi aşağıdan yukarıya doğru; rahip, piskopos, kardinal ve papa şeklindedir. İsa Peygamber, hem ilahi hem de insani tabiata sahiptir. Hz. İsa da Hz. Meryem de günahsızdır ve tanrı katına yani göğe yükselmişlerdir. Katolik Felsefesi’nin temel yapısını Platon ve Aristoteles güçlendirmiştir. Bu anlayışta kilise için Tanrı’ya bağlılıktan önce devlete bağlılık önemlidir.

Kaynakça