Kamusal İşler Olarak Siyaset

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Aristoteles'e kadar dayandırılabilecek bu siyaset tanımına göre siyasî alan; kamu hayatını ilgilendiren kurumları kapsar, özel hayatı ilgilendiren kurumları ise kapsamaz. Hükümet aygıtı, mahkemeler, polis, ordu, sosyal güvenlik sistemi gibi alanlar siyaset tarafından kapsanırken, aile ve akrabalık grupları, özel işletmeler, sendikalar, klüpler, cemaat grupları gibi alanlar siyaset kapsamına girmez. Bu konuda ayrıca iki farklı görüş vardır. Bir görüşe göre (daha liberal bir görüş), siyaset insan hayatına müdahaleci yaklaştığı için insanların kendi aralarında kurduğu özel kurumlar siyasetin dışında kabul edilmelidir. Diğer bir görüşe göre ise ev ve aile hayatı gibi şahsi alanlar dışında kalan iş, ticaret, sanat, kültür faaliyetleri ve kurumları da siyaset alanına dahildir. [1]

Kaynakça

  1. Heywood, Andrew, Siyaset, çev.: Bekir Berat Özipek, Bahattin Seçilmişoğlu, Atilla Yayla, Hasan Yücel Başdemir, Anakara: Adres Yayınları, 18. Baskı, 2017.