Kamu Diplomasisi

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Kamu Diplomasisi (İng.: Public Diplomacy), Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre "bir ulusun düşüncelerini, hedeflerini, ideallerini, güncel politikalarını, kurumlarını ve kültürünü yabancı ülkelerin kamuoylarına anlatma amacıyla uygulanan politikalardır." [1] Kamu diplomasisi hükümetler, medya ve kamuoyu olmak üzere üç unsura dayanır. Terim ilk olarak 1965 yılında, bir diplomat olan Edmund Gullion tarafından, Edward R. Murrow Kamu Diplomasisi Merkezi Fletcher Okulu'nun kuruluşuyla bağlantılı olarak kullanıldı.[2] Kamu diplomasisi, özellikle 21. yüzyılda uluslararası kamuoyunun öneminin artmasıyla beraber ülkelerin dış politikada başarı ve avantaj kazanabilmesi için önemli bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır.[3] Diplomasinin bu türünün ortaya çıktığı tarihe baktığımızda Soğuk Savaş dönemine denk geldiği görülür. Bu dönemde iki ayrı kutup olan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya’nın diğer ülkeleri kendi bloklarına çekmek için kamu diplomasisine sıklıkla başvurduğu görülmektedir. Bu dönemde, farklı medya ve iletişim kanalları kullanılarak, ülkelerin sivil birimleri (sivil toplum örgütleri, basın, spor dünyası, iş dünyası vb.) ile temasa geçilmiş ve uluslararası arenada iş birliği sağlanmaya çalışılmıştır. Bu yönü ile de kamu diplomasisi bir yumuşak güç olarak tanımlanabilir.

Kamu Diplomasisi ile Klasik Diplomasinin Farklılıkları

  • Klasik diplomasi üst düzey devlet bürokratları arasında gerçekleşirken, kamu diplomasisi diplomat olmayan birimler aracılığıyla devlet ile yabancı ülkedeki sivil aktörler arasında gerçekleşir.
  • Klasik diplomasi daha çok kapalı kapılar arkasında gerçekleşirken, her detay kamuoyu ile paylaşılmazken, kamu diplomasisi daha şeffaftır.
  • Klasik diplomasi hükümetlerin tutum ve politikaları ile ilgilenirken, kamu diplomasisi halkların tutum ve davranışlarına odaklanır.
  • Kamu diplomasisi, dış politikada alınan kararlarının kamuoyunda oluşturduğu etkilerle ilgilenir. [4]


Daha Fazlası İçin

  • Jan Melissen, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations
  • William A. Rugh, The Practice of Public Diplomacy

Hazırlayan: Muhammed Emin KESKİN


Kaynakça

  1. Türk Dil Kurumu, https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi: 05.11.2020
  2. Brian Rosen ve Charles Wolf, Public Diplomacy: How to Think About and Improve It, Rand-Inıtıated Research, 2004, s. 3.
  3. Muharrem EKŞİ, Kamu Diplomasisi: https://ankasam.org/kamu-diplomasisi/ (Erişim Tarihi: 05.11.2020)
  4. Brian Rosen ve Charles Wolf, Public Diplomacy: How to Think About and Improve It, Rand-Inıtıated Research, 2004, s. 3.