Hesap Verebilirlik

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hesap verebilirlik cevap verebilir olma anlamına gelmektedir; davranışların açıklanmasına ve başkaları tarafından eleştirilmeye açık olmaya ilişkin bir yükümlülüğü ifade etmektedir. Hesap verebilirlik, yönetim organlarına görev, yetki ve işlevlerinin şu tarzda tanımlanmasını gerektirmektedir: Tanımlama as düzeydeki organların performansının, "daha üst" düzeydeki organlar tarafından gözetlenebilmemesini ve değerlendirilebilmemesini sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Hesap verebilirlik, bu anlamda, yalnızca bir anayasacılık bağlamında işleyebilir; çünkü hesap verebilir olmak keyfi otoriteye ya da kaprisli cezalandırmaya tabi olmak anlamına gelmez.

Hesap verebilirlik, sınırlı yönetimin, etkili politika oluşturmanın ve demokrasinin önemli bir özelliğidir. Hesap verebilirlik, her bir kurumun diğerinin çalışmasını ve performansını gözetlemesini olanaklı kılan siyasal denetim mekanizmaları oluşturarak yönetimin iktidarını sınırlamaktadır. Politika önerilerinin dikkatli biçimde, ayrıntılı olarak mercek altına alınmasını ve siyasal performansın titiz biçimde gözetlenmesini güvenceye alarak kamu politikasının kalitesini geliştirebilir.

Hesap verebilirliğin ana sakıncası, bağımsız muhakemeyi ve eylemi sınırlayabilmesidir. Örneğin devlet memurlarının bakanlara karşı hesap verebilirliği, siyasallaşmaya yol açabilir ve bürokratik iktidarın, günün yönetiminin gereksinimlerinin güdümüne girmesine izin verebilir. [1]

Kaynakça

  1. Andrew Heywood,Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları,2015: Palgrave Macmillan.