Hükûmet Etme Sanatı Olarak Siyaset

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

"Siyaset"i hükümet işlerinden ibaret olarak gören düşünceye göre; devlet ya da hükümetle ilgili kurumlar ve kişiler siyasetin kapsamında olurken; okul, dinî kurumlar, cemaatler, aile gibi diğer sosyal kurumlar siyasetin kapsamına girmez. Bu şekilde bir tanımlama siyaseti açıklayan en dar kapsamlı açıklamadır. Fakat daha olumsuz bir anlam içermekle birlikte daha dar bir tanımlama da vardır. Bu düşünceye göre siyaset, yalnızca siyasi partiler, ideolojiler, çıkar çatışmaları ve aktif siyasetin içinde yükselme çabasıyla kolaylıkla yozlaşan insanları kapsayan bir alandır. Yani "siyasi" olmak "tarafgirlik" ile özdeşleştirilmiştir. Böyle bir tanımlama elbette siyasete karşı olumsuz ve hayal kırıklığı içeren bir düşünce meydana getirmiş ve son zamanlarda da meşhurlaşan Anti-Siyaset'i doğurmuştur. Fakat bu düşüncenin kökenini, sisyasi liderlerin kurnazlık, zalimlik ve manipülasyonu kullanışından Prens adlı eserinde bahseden Niccolò Machiavelli'ye kadar götürmek mümkündür. [1]

Kaynakça

  1. Heywood, Andrew, Siyaset, çev.: Bekir Berat Özipek, Bahattin Seçilmişoğlu, Atilla Yayla, Hasan Yücel Başdemir, Anakara: Adres Yayınları, 18. Baskı, 2017.