Globalizm

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Küreselleşme, yaşamlarımızın artarak, bizden çok uzak mesafede gelen olaylar ve alınan kararlar tarafından biçimlenmesi anlamını taşıyan karşılıklı bağlılık ağının ortaya çıkışıdır. Dolayısıyla küreselleşmenin temel özelliği, coğrafi mesafenin azalan ilgi konusu olması ve ulus-devletler arasındaki gibi toprak sınırlarının daha az önemli hale gelmesidir. Ancak küreselleşme hiçbir biçimde, "yerel" ve "ulusal"ın astı olduğu anlamına gelmez. Bunun yerine, küreselleşme yerel, ulusal ve küresel olayların sürekli olarak karşılıklı etkileşim halinde olması anlamında, siyasal sürecin genişlemesi kadar derinleşmesini ifade etmektedir. Bununla birlikte küreselleşme üç biçimde yorumlanmaktadır:

  • Ekonomik Küreselleşme, ulusal ekonomilerin az ya da çok tekil bir küresel ekonomi içerisinde soğurulmuş oldukları süreçtir.
  • Kültürel Küreselleşme, dünyanın bir bölümünde üretilmiş olan bilgi, mal ve görüntülerin küresel akışa girerek uluslar,bölgeler ve bireyler arasındaki kültürel farkları düzleştirmeye eğilimli olan süreçtir.
  • Siyasal Küreselleşme, politika yapımı sorumluluklarının ulusal yönetimlerden uluslararası örgütlere geçmiş olmasını sağlayan süreçtir.
Küreselleşme, 20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış yeni sürecin çok yönlü değişimleri ve karmaşıklığına dikkat çekmek için kullanılmıştır. Her şeyden önce küresel karşılıklı bağlılık, soğuk savaş dönemini niteleyen süper güç rekabetinin sonuçlarından biriydi. 1945 sonrası süper güçlerin (ABD ve SSCB) yetenleri ve kaynakları çok geniş bölgelere erişebilecek kabiliyetteydi ve ticaretin de bu sayede uluslar-ötesi niteliğiyle küresel bir ekonominin varlık kazanmasına sebep oldu. Komünizmin çöküşü kapitalist sistemin ortaya çıkmasına sebep olurken, politik-ideolojik boyutta da liberal demokrasi dünya çaplı bir zafer kazanmıştır. Yani bu Batılı liberal politik değerlerin yayılması manasına gelmektedir. 

Bazılarınca da küreselleşmenin doğuşu siyasetin ölümü, devletin gereksizliği olarak yorumlandı. Küreselleşme, aynı zamanda etnik siyaset ve tikelci milliyetçilik biçiminde birbirini dengeleyici güçleri serbest bırakmış olduğundan dolayı önemlidir. [1]


Kaynakça

  1. Heywood, Andrew. Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları, 3. baskı