Giga-Tosk Arnavutçası

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Giga-Tosk Arnavutçası

Arnavutluk nüfûs bakımından çeşitlilik gösteren bir ülke değildir. Oldukça az bir azınlık haricinde nüfûsun tamamı Arnavut’tur. Arnavutlar Toska ve Gega diye iki kola ayrılmaktadır. Hint – Avrupa dil ailesinin farklı bir dalını simgeleyen Arnavutça özgün bükümlü ve eklemeli bir dildir. Arnavutça birkaç dilden etkilenmiştir. En çok etkilendiği dil Ortaçağ boyunca yönetiminde olduğu Venedik dolayısıyla Latincedir ve günümüzde kullanılan Arnavutçada da Latince kökenli sözcüklerin sayısı artmaktadır.[1] Arnavutça’nın, Toska lehçesi ülkenin güney kesiminde, Gega lehçesi ise ülkenin kuzey kesiminde konuşulmaktadır.Tip olarak da bu iki lehçeyi konuşan insanlar farklılık gösterir. Gegalar ince uzun, Toskalar ise kısaca boylu ve daha tıknazdır. Toskoların Hristiyanları Ortodoks Mezhebi'ndendir. Gegaların Hristiyanları ise Roma Katolik Kilisesi'ne bağlıdır.[2]