Geleneksel Sınıflandırma Sistemleri

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

"Hükümet" nedir ve hükümetler "siyasî sistemlerden" veya "rejimlerden" nasıl ayrılırlar? "Hükümet", kolektif ve genellikle bağlayıcı kararların alındığı kurumsal işlemleri ifade eder. Siyasi sitem veya rejim ise, sadece hükümet mekanizmasını veya devlet kurumlarını değil, aynı zamanda toplumun bütünüyle karşılıklı etkileşim içindeki yapıları ve süreçleri de kapsayan daha geniş olan sosyal sistemin bir alt sistemidir. Karmaşık bir bütünün içindeki, karşılıklı ilişkilerin bulunduğu bir "sistem"dir; ve buradaki "siyasi", toplumun bu karşılıklı ilişkilerindeki iktidar, zenginlik ve kaynak paylaşımını ifade eder. Bunun için siyasi rejimler nasıl bir hükümet etme/yönetme süreciyle işlediklerine bakarak olduğu gibi, iktisadî hayatın örgütlenme tarzına göre de tanımlanabilirler. Dolayısıyla bir rejim, hükümetlerin gelip gitmesine rağmen varlığını devam ettiren bir "yönetim sistemi"dir. Hükümetler seçim yoluyla, hanedanın yerini bir sonrakine bırakması yoluyla, bir coup d'état (darbe) sonucu olarak ve benzeri biçimlerde değişebilirken, rejimler sadece dışarıdan gelen bir askeri müdahaleyle veya içeriden gelen çeşitli türden devrimci ayaklanmalarla değişebilir. [1]

Kaynakça

  1. Heywood, Andrew, Siyaset, çev.: Bekir Berat Özipek, Bahattin Seçilmişoğlu, Atilla Yayla, Hasan Yücel Başdemir, Anakara: Adres Yayınları, 18. Baskı, 2017.