Güvenlik İkilemi

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Geleneksel anlamıyla güvenlik ikilemi, bir devletin kendi güvenliğini maksimizasyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştirirken, bu çalışmaların diğer ülkeler tarafından tehdit olarak algılanması ve güvensizlik duygusuna bürünmelerini içeren bir durumdur. Bu durumdaki devlet ise tehdit algılamaları nedeniyle kendi güvenliklerini arttırma gereksinimi duyacak ve askeri yatırımlarını arttıracaktır. Bu şekilde ilerleyen sarmak güvenlik ikilemi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kavram John H. Herz’in yazdığı “Politik Realizm” ve “Politik İdealizm” kitaplarıyla uluslararası ilişkiler terminolojisine girmiştir. Güvenlik ikilemi kavramının ilk ortaya konuş biçimi Soğuk Savaş döneminde disipline egemen olan realist düşüncenin öğelerini yansıtır. Realizmin dayanağı olan güvenlik ikilemleri devlet-merkezci bir kavram olarak kullanılmıştır [1].


Kaynakça

  1. Bilgiç, Ali, ““Güvenlik İkilemi”ni Yeniden Düşünmek Güvenlik Çalışmalarında Yeni Bir Perspektif”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 29 (Bahar 2011), s. 123-142.