Eurojust

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Eurojust, 28 Şubat 2002 tarihili Konsey Kararı ile geçici statüden sürekli yapıya dönüştürülmüş bir Avrupa Birliği ajansıdır. Bu ajans içerisinde, tüm üye devletlerden görevlendirilen hakim, savcı veya üst düzey emniyet teşkilatı mensupları bulunmaktadır. Eurojust’ın merkezi Lahey’dedir. Başlıca görevleri; üye devletler ve Europol tarafından yürütülen operasyonlar ve sağlanan bilgiler temelinde, iki veya daha fazla üye devleti etkileyen veya ortak bazda bir kovuşturma gerektiren ciddi suçlar hakkında cezai soruşturma ve kovuşturmadan sorumlu ulusal makamlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini desteklemek, güçlendirmek ve üye devlet ve Konsey’e gerekli uzmanlık bilgisini temin etmektir. [1] Bu kapsamda genel yetki alanı, yasadışı uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve ticareti, bilişim suçları, yolsuzluk ve dolandırıcılık suçları, çevre suçları ve 21 Aralık 1988 tarihli Avrupa Birliğine üye devletlerde bir suç örgütüne katılmayı suç sayan Ortak Eylem anlamında cezaî bir suç örgütüne katılma suçlarıdır. [2]


Kaynakça

  1. Temel AB Terimleri. https://www.ab.gov.tr/files/rehber/10_rehber.pdf Erişim Tarihi: 10.04.2018
  2. Eurojust. Adalet Bakanlığı. http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/724Aytam/eurojust.html Erişim Tarihi: 10.04.2018