Camp David ve Mısır-İsrail Barışı

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Camp David Anlaşmaları 17 Eylül 1978’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter’ın arabuluculuğunda İsrail adına Başbakan Menahem Begin ile Mısır adına Cumhurbaşkanı Enver Sedat arasında imzalanan iki belgeye verilen addır. İlki Ortadoğu Barışı için Çerçeve adını taşır, ama barışı getirmez, muğlak ve göstermelik bir belge olarak kalır. İkincisi ise İsrail ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesini sağlamaya yöneliktir, başarılı olur. Günümüze değin de yürürlükte kalır. Camp David Anlaşmalarının en önemli siyasi işlevi Arap dünyasının Filistin sorunu karşısında bölünmesini sağlamak olur. İsrail uzun yıllar rahat eder, Arap dünyasının bölünmüşlüğünden yararlanır. Bölge de görece istikrarlı bir dönem geçirir, en azından bir daha Arap-İsrail Savaşı yaşanmaz. Üstelik bu anlaşmalarla İsrail’in devlet olarak varlığının Araplar tarafından resmen tanınma süreci başlar. Ürdün-İsrail yakınlaşmasını da büyük ölçüde bu anlaşmalar mümkün kılar. [1]

İsrail lideri Begin ile Mısır lideri Enver Sedat arasında 1978 Camp David Antlaşması imzalanmış (Besalel, 2000:265) ve her iki lider dünya barışına yaptıkları katkıdan dolayı 1978 Nobel barış ödülü almışlardır (Nobel Ödülleri, 2014). İsrail ile Mısır arasında yapılan Camp David Antlaşması ile İsrail Devleti 1967 yılında işgal ettiği sınırlardan çekilecekti. [2]

Camp David Antlaşmasına göre;

1-İsrail Sina yarımadasından çekilecek.

2- İsrail ve Mısır arasında normal ve dostça ilişkiler kurulacak. İki ülke de birbirinin toprak bütünlüğünü ve barış içinde yaşama hakkını kabul edecek.

3- Sina’daki tampon bölgeye BM Barış gücü yerleştirilecek.

4- İsrail gemilerine Süveyş Kanalından serbestçe geçiş hakkı tanınacak.

5- Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilere tam özerklik verilmesi için görüşmeler yapılacak.

6- Batı Şeria ve Gazze’deki kendi kendini yöneten bir idarenin oluşturulması için seçimler yapılacak.

Arap ülkeleri bu antlaşmayı kabul etmediler ve Mısır devlet başkanı Enver Sedat’ı ihanet ile suçladılar.İsrail antlaşmanın kendi çıkarlarına uyan maddelerini uyguladı. Böylece Mısır, İsrail’i ilk tanıyan Arap devleti olmuş ve birliği dağıtmıştır. Diplomatik ilişkiler neticesinde 1980 yılında İsrail’in ticari ilişkileri başlamıştır.[3]

Kaynakça

  1. Mensur Akgün:Camp David Düzeni Sarsılırken Türkiye/TESEV
  2. Yrd. Doç. Dr. Murat GÜL ve Bekir Ali YÜKSEL:İSRAİL’İN DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK: TEVRAT, “ON EMİR”, “VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR” VE ÜSTÜNLÜK
  3. Orhan Savaş: Mısır ve Tescilli İhaneti: Camp David Antlaşması-http://akademikperspektif.com/2014/06/04/misir-ve-tescilli-ihaneti-camp-david-antlasmasi/