Boykot

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Boykot veya direniş Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma. Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle, amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme.[1]

Boykota muhatap olan ülkenin belirli bir malının veya tüm mallarının ülke içinde alınıp satılmasının yasaklanmasıdır.Boykot(boycott) daha çok iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi ile halkın tepkisi sonucu ortaya çıkmaktadır.Bununla beraber hükümetler tarafından da dolaylı yollarla teşvik ediliyor olabilir.Hatta diğer ülkeye uygulanan topyekün bir politikanın doğal bir sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıkabilir.Aralarındaki ilişkiler gerginleşen ülkeler diğer ülkelere karşı ciddi bir ekonomik savaş başlatabilirler ve bu çerçevede o ülkeden ithalatı sürdürülen malların satışı yasaklanabilir.Şayet ilişkiler bu denli gerginleşmemişse o ülkeden ithal edilen malların alınıp satılmaması konusunda halka çağrıda bulunulabilir.Arap ülkelerinin halklarına çağrıda bulunarak dünyanın neresinde olursa olsun İsrail menşeili malları alıp satmamaları bunun önemli bir örneğini teşkil etmektedir.Aralarında sürekli bir anlaşmazlık bulunan Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki bu durum gibi devletler genellikle kendi mallarına boykot uygulanmasını hoş bir davranış olarak görmemektedirler.Arap ülkelerinden Kuveyt ,Körfez Krizi sırasında Irak karşıtı bir politika izleyen İsrail'e karşı bir jest olarak 1991'de boykota son verdiğini açıklamıştır. [2]

Kaynakça
  1. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=52195 adresinden 21.02.2018 tarihinde erişilmiştir.
  2. Arı, T. (2009). Uluslararası ilişkiler ve dış politika. MKM Yayıncılık. s:444