BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO)

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü (UNIDO) gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir sınai kalkınmayı desteklemek ve güçlendirmek amacıyla 17 Kasım 1966 yılında, Viyana, Avusturya merkezli olarak kurulmuştur. 1986’da BM’in bir uzman kuruluşu olmuştur. Bu örgüt vasıtası ile gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesi desteklenmiştir. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik, geniş kapsamlı küreselleşme ve fakirliğin azaltılması faaliyetlerine odaklanarak küresel kalkınmada aktif rol oynamaya başlamıştır. 2016 tarihi itibariyle, 170 ülke UNIDO’ya üyedir.


Örgütün en yüksek idari organı iki yılda bir düzenlenen Genel Konferans’tır. Genel Konferans, Örgütün stratejisini ve izlenecek politikaları belirler, çalışma programını ve bütçeyi onaylar, Örgüt Genel Direktörünü atar ve kurul üyelerini belirler. Örgütün diğer idari organları olan Sınai Kalkınma Kurulu 53, Program ve Bütçe Kurulu ise 27 üyeden oluşur. Genel Direktör adayını Sınai Kalkınma Kurulu belirler. Genel Direktörün görev süresi dört yıldır [1].


UNIDO, küresel kaynakları ve kendi uzmanlık alanlarını kullanarak dünyanın en fakir ülkelerinde yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışmalar yapmaktadır.Çevresel sürdürülebilirlik, geniş kapsamlı küreselleşme ve fakirliğin azaltılması faaliyetlerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda UNIDO’ nun uzun vadede başarılı sonuçlar elde etmeyi planladığı üç temel faaliyet alanı kısaca; üretim faaliyetleri ile fakirliğin azaltılması, ticari kapasitenin artırılması, enerji ve çevredir [2].


Türkiye UNIDO faaliyetlerini desteleyen ve Afrika gibi ihtiyaç sahibi bölgelerin desteklenmesi için fon sağlayan ülkelerden biridir. 2014 yılı itibariyle ise, UNIDO-Türkiye ortaklığı çerçevesinde enerji verimliliği, temiz üretim, iklim değişikliğinin önlenmesi, nanoteknoloji gibi alanlarda 10 adet proje yürütülmektedir [3].


Kaynakça