BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Sağlıklı gıda üretimini, gıda güvenliği sağlamak, çevre dostu üretim yapmak ve açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca insanı doyurmak amacıyla kurulan BM Gıda ve Tarım Örgütü (The Food and Agriculture Organization- FAO), Birleşmiş Milletler'in ilk uzman kuruluşu olarak 16 Ekim 1945 tarihinde Quebec-Kanada'da kurulmuştur. Türkiye ise 6 Nisan 1948 tarihinde üye olmuştur. FAO'nun temel işlevi gelişmekte olan, az kalkınmış ve gelişmiş ülkelerde sağlıklı gıdaya erişimin yollarını belirlemek olmuştur. Bu açıdan FAO, insanların beslenmesine odaklanmış ve açlığı önlemek, gıda ve tarım ürünlerinin üretim ve dağılımını geliştirmek ve kırsal nüfusun yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışmaktadır. Bu amaçlar çerçevesinde, FAO’nun işlevleri şöyledir: tarım ve gıda alanında teknik danışma ve yardım programları yürütmek; gıda, tarım, ormancılık ve balıkçılık konusunda bilgi ve veri toplayarak tahlil etmek ve dağıtmak; hükümetlere tarım politikası ve planlaması konusunda bağımsız olarak danışmanlık yaparak kalkınma için gerekli olan idari ve hukuki yapılar hakkında yardımcı olmak ve son olarak tüm üye ülkelerin gıda ve tarım sorunları üzerinde biraraya gelerek tartışmalarını ve politika oluşturmalarını sağlayan tarafsız bir forum sunmaktır [1]. Bu amaçlar ile yola çıkan FAO, gelişmekte olan ülkelerdeki açlık çeken insanların oranı %50'den % 20'ye kadar gerilemesini sağlamıştır. FAO, çiftçiler, bilim insanları, tüccarlar ve hükümet planlamacıları için, planlama, yatırım, pazarlama, araştırma ve eğitim gibi konularda akılcı kararlar almalarını sağlayan bir merkez olarak çalışmaktadır [2].

194 üyeye sahip FAO’da en yüksek karar organı Konferans’tır. Konferans, FAO’nun iki yıl için faaliyet programı ve bütçesi onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu ise üç yıllık seçilen 49 üye ile yürütülmektedir. Konseye bağlı faaliyet gösteren 8 ana birim vardır. Bunlar; Yönetim ve Finans, Genel İşler ve Bilgi, Tarım, Teknik İşbirliği, Sürdürülebilir Kalkınma, Orman, Balıkçılık, Ekonomik ve Sosyal Politikalar birimleridir. Bunlara ek olarak, uluslararası ve bölgesel katılımlı komisyon ve uzman çalışma grupları da FAO’nun çalışmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği “üye örgüt”, Faroe Adaları ve Tokelau ise “ortak üye” statüsündedir. Şu an Örgütün merkezi Roma, İtalya'da bulunmakta ve Genel Direktörlük görevini Jose Graziano da Silva (Brezilya) sürdürmektedir [3].


Kaynakça

  1. The Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/about/what-we-do/en/ Erişim Tarihi: 11.03. 2018
  2. Kırbaşlı, D. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO); Türkiye -FAO İlişkileri. http://www.mfa.gov.tr/bm-gida-ve-tarim-orgutu-_fao__-turkiye--fao-iliskileri.tr.mfa Erişim Tarihi: 11.03.2018
  3. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO). http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-gida-ve-tarim-orgutu-_fao_.tr.mfa Erişim Tarihi: 11.03.2018