BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

"Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu" şeklinde tercüme edilen UNICEF (İngilizce:United Nations International Children's Emergency Fund), gönüllü olarak verilen fonlarla, BM çatısı altında, beşeri kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası sayılan çocuk haklarını korumaktadır. Bu koruma yetkisini ise BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme'sinden almaktadır. Bu kapsamda, küresel anlamda çocuk savunucudur. Bu savunuculuğunu ise yerel olarak, çocukların refahını artırma, tüm kız ve erkek çocuklarını destekleme şeklinde ülkelerle yaptığı işbirliği çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Hak ihlalinin yaygın olması sebebiyle çalışmalarının çoğunluğunu yoksul bölgelerde gerçekleştirmektedir. 190 ülkede mevcudiyetini sağlam şekilde sürdürmektedir.

Temel Hedefleri

-Bebek ve çocuk ölüm oranının azaltmak,

-Çocukların sağlıklı yaşamasını sağlamak,

-Beslenme şartlarının iyileştirilmesine yardımcı olmak,

-Duygusal ve bilişsel gelişimlerin sağlanmak,

-Çocukların haklarını garanti altına almak,

-Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak,

-Tüm çocukların ilköğretim eğitiminin almasını ve böylece geleceğin bilinçli ebevynlerinin yetişmesini sağlamak,

-Tüm çocukları şiddet, sömürü ve istismardan korumak,

-HIV/AİDS’in gençler arasında yayılmasını önlemek ve HIV/AİDS’ten etkilenen çocuklara ve ailelerine yardımcı olmak,

-Kız ve erkek çocuklarına yaşamlarını etkileyen kararlara katılmaları ve seslerini duyurmaları için azami olanak sağlamak,

-Çocuklar arasındaki ayrımcılık ve sosyal dışlanmayı önlemektir.

[1]

Kaynakça

  1. Unicef Ne Yapar? http://www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=3 Erişim Tarihi: 14.02.2018