Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı (CERN)

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, araAvrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), üye ülkelerin kendi bütçe olanakları ile gerçekleştiremeyecekleri araştırmaları ortak olarak yürütebilmek amacıyla Cenevre'de merkezli kurulmuştur. CERN, Nükleer Araştırmalar için Avrupa Konseyi anlamına gelen Fransızca "Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire" sözcüklerinin kısaltmasıdır. Zamanla ismi Fransızca "Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire" ve İngilizce "European Organization for Nuclear Research" olarak değişmiş ancak CERN kısaltması değişmeden kalmıştır. Bu amaçla yola çıkan CERN, bilimsel bilgiye katkı sağlamak, tıp dahil çeşitli alanlara pozitif etkisi olacak bilişim teknolojilerini geliştirmek, geleceğin bilim insanları ve mühendislerini yetiştirmek işlevlerini de görmektedir.


İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa'nın fizik alanında ABD'ye yetişebilmesi için 12 Avrupa ülkesinin (Belçika, Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç, Yugoslavya, ve Yunanistan) işbirliği ile 1954 yılında kurulmuştur. CERN’e üye ülke sayısı 2014 yılı itibariyle 21’dir. Bu ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan’dır [1].


Kaynakça

  1. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN). http://www.taek.gov.tr/cern-sanal/740-avrupa-nukleer-arastirma-merkezi-cern.html Erişim Tarihi: 14.03.2018