Avrupa Komşuluk Politikası

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Avrupa Komşuluk Politikası’nın temelleri süregelen komşularla ilişkilere dayanmakla beraber ilk olarak 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde aday ülkelerin belirlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Gündem 2000 Belgesi’nde Komisyon, komşularla olan ilişkilerin işbirliği ve istikrarlı bir temele bağlanarak geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Aralık 2002’de gerçekleştirilen “Kopenhag Zirvesi’nde genişlemeden sonra artık Avrupa’da yeni bölünmelere yol açmaktansa istikrar ve refahı sürekli kılabilmek için Doğu’daki ve Akdeniz’in Güney’indeki komşularla ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine işaret edilmiştir.” Birliğin genişlemeyle beraber, bütünleşme ve derinleşme sürecinin yoğunlaşması, Avrupa’da enerji açığının fazlalaşması, uluslararası ilişkilerde oluşan Soğuk Savaş sonrası dönemde farklı güvenlik tehdidi algılamaları bütünüyle Avrupa Komşuluk Politikası’nın gelişimine etki eden faktörler olmuştur. Dönemin AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi ‘Daha Geniş Avrupa’ temalı konuşmasında konuya dikkat çekmiştir. Bu gelişmeleri takiben 2003’te Javier Solana’nın hazırlamış olduğu ‘Daha İyi Bir Dünyada Güvenli Avrupa: Avrupa Stratejisi Belgesi’ kabul edilmiştir. Bu strateji belgesi komşularla ilişkilerin çerçevesini belirlemeye dikkat çekmiş ve akabinde 12 Mayıs 2004’te ‘Avrupa Komşuluk Politikası Strateji Belgesi’ yayımlanmıştır. Bu belge AB’nin komşularıyla olan ilişkilerinin sınırlarını, yöntemlerini, hangi aşamalarla ve ne şekilde geliştirileceğinin kurallarını belirleyen, aynı zamanda komşularla olan ilişkiler AB hukuku çerçevesine dahil eden komşuluk politikasının da bu niteliklerden dolayı temelini oluşturan belgedir.


[1], [2], [3]

[4]
  1. Sait Sönmez, Avrupa Birliği’nin Komşu Bölgelere Yönelik Siyasi Açılımı: Avrupa Komşuluk Politikası, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010, C.7, S.14, s. 115 Avrupa Komşuluk Politikası
  2. http://akademikperspektif.com/2013/08/24/avrupa-komsuluk-politikasi/
  3. (05.12.2017) Hakan Samur, Avrupa Komşuluk Politikası ve Amaçları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 2009, C. 8, S. 27, s.21.
  4. Mukaddes Ayvaz, Avrupa Komşuluk Politikası, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli 2009, s.61.