Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK)

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK), 1970'li yıllarda Avrupa'nın bölünmüşlüğünü bitirmek, güvenlik ve istikrarını sağlamak ve devletler arasında işbirliğinin geliştirilmek amacıyla kurulmuştur. Bu sırada yaşanan yumuşama döneminde Batı’nın karşılıklı kuvvet azaltılması önerisinin Doğu Bloku tarafından kabul edilmesi ile başlayan Helsinki süreci ve sonucunda Helsinki Nihai Senedi’nin 33 Avrupa ülkesi ile ABD ve Kanada tarafından 1975 yılında imzalanmasıyla AGİK süreci başlamıştır. Soğuk Savaşın ve ve ideolojik kamplaşmanın bitişi ile AGİK kuruluş amacını yitirmiştir. Yeni dönemde, demokratikleşme ve insan haklarının izlenmesi gibi işlevlerine ilaveten, erken uyarı, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası rehabilitasyon alanlarında diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlara nazaran mukayeseli üstünlük kazanmıştır. Soğuk Savaş sonrası dönemde AGİK'in kurumsallaşması gerektiği ihtiyacı görülmüş ve 1994 Budapeşte Zirvesi’nde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı-AGİT adını alarak uluslararası teşkilata dönüşmüştür [1].


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının temellerini oluşturan kurumsal mevzuat, Helsinki Nihai Senedidir. Antlaşmaya taraf olan devletler bu yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bütün maddelerin temelinde katılımcı devletlerin bağımsızlıklarının korunması amaçlanmaktadır. Ayrıca, insan hakları ve kişisel özgürlükleri korumaya önem verilen konular arasındadır [2].


Kaynakça