Avrupa Birliği Kurumları

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Avrupa Birliği, değerleri, hedefleri, AB vatandaşları ve üye devletlerin çıkarları doğrultusunda hizmet edecek kurumsal çerçeveye sahiptir. Avrupa Birliği Antlaşması'nın 13. maddesi uyarınca Birlik kurumları:


  • Avrupa Komisyonu: Avrupa Komisyonu, yasama ve yürütme organı olarak çalışmaktadır. Yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumludur. Komisyon'da her üye devletten "komiser" adı verilen bir kişi temsil edilmektedir.
  • Avrupa Birliği Konseyi: Üye devletlerin hükümetlerinde görevli Bakanlardan oluşmaktadır. Bakanlar, Konsey içerisinde, devletlerinin ulusal çıkarlarını temsil etmektedir. Konsey toplantılarına, karara bağlanacak konu hakkındaki ilgili bakanlar katılır.
  • Avrupa Parlamentosu: Avrupa Parlamentosu temsilcileri, beş yılda bir yapılan seçimler sayesinde halk tarafından seçilmektedir.
  • Avrupa Merkez Bankası: Avrupa Merkez Bankası, Avro bölgesinde fiyat istikrarını sağlama görevinde tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organıdır. Görevini, üye devletlerin merkez bankaları ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan Avrupa Merkez Bankaları Sistemi içinde yerine getirir.
  • Avrupa Birliği Adalet Divanı: Avrupa Birliği hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlama amacındaki Avrupa Birliği yargı organıdır.
  • Avrupa Sayıştayı: Avrupa Sayıştayı, Birliğin tüm gelir ve giderlerini, bunların hukuka ve usule uygunluğunu inceleme kapsamında mali idareyi sağlamaya yönelik bir kurumdur. Burada, her üye devletten bir kişi temsil edilmektedir. [1]


Kaynakça

  1. Avrupa Birliğinin Kurumları. (2017). https://www.ab.gov.tr/45641.html Erişim Tarihi: 03.04.2018