Avrupa Birliği

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

KAYNAK BELİRTİNİZ

Kaynak belirtiniz uyarısı, kaynak belirtilmeyen veya kaynağı yetersiz görülen sayfalar için kullanılır.

Kaynak belirtilmemesi durumunda sayfa silinecektir.

Avrupa Birliği (İngilizce: European Union, Almanca: Europäische Union, Fransızca: Union européenne) veya AB, uluslararası örgütler içinde egemenlik devri yapılan uluslarüstü -supranational- örgüt özelliğini taşımaktadır. Birliğe üye devletlerin kendi egemenlik yetkilerini bir örgütle paylaşma düşüncesi ve uygulaması; toplulukların siyasal anlamda bütünleşip hukuksal anlamda çerçevesinin belirginleşmesiyle meydana gelmiştir. Birliğin oluşum sürecinde tarihsel olarak ilk adım 18 Nisan 1951’de Paris Antlaşması’yla kurulan Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’dur. Topluluğun altı kurucu üyesi Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Almanya ve İtalya’dır. Avrupa Birliği genişlemelerinin ardından üyeleri: Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kıbrıs, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya'dır.

Brexit Süreci

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda Birleşik Krallık halkı %51.89 oranıyla AB’den çıkılması yönünde tercihlerini yapmışlardır. Üyelikten ayrılmaya ilişkin usuller, Lizbon Antlaşması ile güncellenen AB Antlaşması’nın 50’nci maddesi’nde ortaya koyulmuştur. Birlikten ayrılma süreci hukuki olarak 50. maddeye göre işletilecek ve bu maddeye göre uzatma kararı olmadıkça ayrılma müzakerelerinin iki yıl sürmesi gerekmektedir.