Asimilasyon

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Kültürel asimilasyon, bir kişinin veya grubun dilinin ve/veya kültürünün başka bir grubun diline ve/veya kültürüne benzemeye başladığı süreçtir. Asimilasyon hem bireyler hem de gruplar için mümkündür. Gruplar açısından baktığımızda özellikle azınlık statüsünde olan ve üzerlerinde kültürel baskı bulunan yerleşik grupları asimilasyon adayı olarak görebiliriz. Asimilasyon süreci aşamalı bir süreçtir ve hızı değişmektedir. Bir toplumun yeni üyelerinin diğer toplum üyelerinden ayırt edilemeyecek duruma gelmesiyle tam asimilasyon durumu ortaya çıkar. Asimilasyonun aşamalı bir süreç olduğunu belirttik. Bununla beraber asimilasyonun farklı yöntemleri olduğunu da belirtmek gerekir. Bu yöntemlerden en önemlisi ve en çok kullanılanı demografik değişimdir. Bu yöntemle asimile edilmesi hedeflenen heterojen toplum, başka azınlık bölgelerine azınlık kalacak şekilde gönderilir. Yine bunun tersi olarak bu toplumun arasına çoğunluğu teşkil edecek şekilde farklı kültürel gruplarda yerleştirilebilir. Asimilasyon sürecinde bir diğer aşama ise rekültürizasyondur. Bu kavram egemen topluluğun kendi kültürünü aşılamak, yeni kültür kazandırmak için yürüttüğü çalışmalardır. Bu doğrultuda, egemen toplumun kendi dilinde eğitimler verilir ve yine bu toplumun gelenek ve görenekleri benimsetilir. Böylece heterojen toplumlar homojenleştirilmeye çalışılır. Kısa sözlük anlamı ile ‘’Benzeşmek, kendine uydurmak’’ anlamına gelir. Bir diğer ifade ile bir topluluğun zaman içinde kendi kültürel değerlerini unutarak çoğunluğu oluşturan grubun dilini ve kültürel değerlerini benimseyerek dönüşmesi haline de denir. Asimilasyon genellikle egemen toplumun birlikte yaşadıkları diğer topluluklara devlet eliyle bir dayatması ve zorlaması olurken, bazı durumlarda topluluklar herhangi bir dış baskı olmadan da asimile olabilmektedir. [1] Sosyolojik olarak farklı kökenden gelen etnik grupları, azınlıkları ve bunların kültürel alışkanlıklarını, kimliklerini baskılayarak gerek içten gerekse dışarıdan müdahaleler ile yok ederek yerine kendi din, dil, kimlik ve kültürel alışkanlıklarını kabul ettirme sürecidir. Tarihte örnek olarak Sovyetler Birliğinin asimilasyon siyaseti gösterilebilir. Türkler, Hıristiyanlaştırılarak asimile edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda Sovyetler Birliği ilk olarak cami ve mescitleri tahrip etmiştir. Bunlara ait vakıfların mal, mülklerini devletleştirmiştir. Rus okulları açarak Türklerin kültür ve dillerinin değiştirilmesi amaçlanmıştır. Farklı siyasi, kültürel vb. politikalar izleyerek onların din, dil, kültürlerini değiştirmeye çalışarak kendi benliklerini, din, dil, kültür ve düşüncelerini kabul ettirmeye çalışmışlardır.

Kaynakça

Vahit tursun(2017), “ASİMİLASYON VE SONUÇLARI”, < http://www.vahittursun.com/index.php/2-makaleler/5-asimilasyon-ve-sonuclari>

Hülya Özdemir(2018), “Kültürel Asimilasyon”, < http://www.wikiyours.com/makale/kulturel-asimilasyon>