Aristokrasi

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Aristokrasi, üstün değerlere sahip kişilerden oluşan bir grubun baskın olduğu devlet idaresidir. Dolayısıyla bir anlamda ekonomik,toplumsal ve siyasi güce sahip olan azınlığın idaresine dayanmaktadır. Bu azınlık grup, çoğunlukla imtiyazlı ve genellikle soya bağlı soylular tarafından oluşturulmaktadır. Platon'un "Cumhuriyet" adlı eserinde de belirttiği gibi ulaşılması gerektiğini düşündüğü ideal rejim düzenidir. Eski Yunanistan'da Atina yönetimi bilinen aristokratik yönetimler arasında olmuştur. [1] Kelime yapısı olarak ele alındığında ise Eski Yunancada "aristos" en iyi anlamına ve "krotos" kudret anlamına gelmektedir. [2] Dolayısıyla etimolojik olarak da bir grubun en iyi olduğu düşüncesi çerçevesinde öne çıkarılmasına dayanmamaktadır.


Kavramı ilk ele alan düşünürler olan Pla­ton ve Aristoteles’e göre aristokrasi, toplu­mun en ahlaklı ve üstün kesiminin, halkın çıkarları doğrultusunda devleti yönetmesidir. Bu kapsamda, tek kişi yönetimine dayanan monarşiden, çoğunluk yönetimine dayanan demokrasiden ve askeri hırsları olan azınlığın yönetimi olan oligarşiden ayrılmaktadır. Ancak bu düşünürler tarafından belirtilen "en iyi" yaklaşımı değişken bir yapıya sahip olduğu için aristokrasi ve oligarşi ayrımını yapmak zordur. [3]


Kaynakça

  1. https://www.nedir.com/aristokrasi Erişim Tarihi: 06.07.2018
  2. https://www.turkcebilgi.com/aristokrasi Erişim Tarihi: 06.07.2018
  3. https://www.derszamani.net/aristokrasi-nedir.html Erişim Tarihi: 06.07.2018