Ambargo

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanımlamaya göre ambargo, "bir malın serbest sürümünü engellemek amacıyla konulan yasak, bir ülkenin dış dünyayla ilişkisini engelleme ve bir kişinin başka kişilerle ilişkisini engelleme" şeklindedir [1]. Tanımlardan da anlaşıldığı üzere, ortak kelime "engellemedir".

Diplomaside ambargo, hükümetlerin yanlış tutum ve davranışlarını değiştirmek, bu durumu engellemek amacıyla baskı yöntemi şeklinde kullanılmaktadır. Ancak uygulanan ambargonun tek taraflı olması yani tek bir devlet tarafından uygulanması engelleme başarısını azaltmaktadır. Ambargo uygulanan ülkenin erişmek istediği imkan ve kaynaklara, alternatif ülkeler sayesinde ulaşması cezai yaptırımın gücünü kırmaktadır. Ambargo uygulamada başarılı olabilecek sınırlı sayıda büyük ülke mevcuttur. Bu durum ise devletleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafınca ambargo kararı almaya yönlendirmektedir. Birleşmiş Milletler kapsamında alınacak karar, üye ülkelerinde desteğini beraberinde getirmektedir. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi ambargo kararından önce uluslararası barışı sağlamak adına diplomatik çözüm yollarını denemekte ve sonuç alınamadığı durumlarda bu yetkisini kullanmaktadır [2]. Bu amborgalar, ülkelerin ekonomik ve ticari ilişkilerini engelleme, seyahat yasağı, kişilerin mal varlıklarının dondurulması, silah ticaretini engelleme şeklinde yaptırımları içermektedir.
  1. TDK. Ambargo. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=AMBARGO
  2. Ambargo Kararı Nasıl Alınır. (2008). Amerikanın Sesi. https://www.amerikaninsesi.com/a/a-17-2008-03-24-voa14-88111467/864881.html (Erişim Tarihi: 30.01.2018)