Afrika Kalkınma Bankası

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Afrika Kalkınma Bankası,bağımsızlığını kazanmış Afrika ülkeleri arasında ekonomik işbirliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla 10 eylül 1964 tarihinde bölgesel ekonomik bir örgüt olarak kurulmuştur. İlk kurulduğu yıllarda 'yeni sömürgecilik' konusundaki Afrika ülkelerinin hassasiyeti yüzünden kıta dışındaki ülkeleri üyeliğe kabul etmemiştir. Bu karar 1972'de gözden geçirilmiş ve kıta dışı ülkelere de banka açık bir hale getirilmiştir. [1] 1972 yılında bankanın bir yan kuruluşu olarak Afrika Kalkınma Fonu kurulmuştur. Bankanın Merkezi Fildişi Sahili'nin Başkenti Abidjan'dadır.

1 Ocak 1998 tarihinden itibaren Afrika Kalkınma Bankası'nın kayıtlı ser­mayesine, 53 bağımsız Afrika ülkesi (bölgesel üyeler) ve Afrika dışından 24 ülkenin (bölgesel olmayan üyeler) katılımı ile oluşan 77 üye iştirak etmiştir.

Kuruluşun özel ve normal kaynakları bulunmaktadır. Normal kaynakları:

Kayıtlı sermayeye dahil edilen paylar,Afrika Kalkınma Bankası kredi zorunluluklarını te­minat altına almak için istenilen miktar; Afrika Kalkınma Bankası borçlarının geri ödemesinde edinilen fonlar; Uluslararası para piyasalarında Afrika Kalkınma Bankası kredileriyle elde edilen fonlar; Afrika Kalkınma Bankası borçlarından elde edilen gelir; ve Bankanın edindiği diğer gelirler, örneğin, diğer yatırımlardan elde edi­len gelirlerdir.

Afrika Kalkınma Bankası Anlaşması'nın 8. maddesi uyarınca, Banka'ya, Banka hedefleri ve işlevleri ile uyumlu olan özel fonlar oluşturma yetkisi verilmiş veya bu fonla­rı yönetme ve idare etme görevi verilmiştir. Bu hükümle uyumlu olarak, Afri­ka Kalkınma Fonu, 1972 yılında Afrikalı olmayan devletlerle; Nijer­ya Kredi Fonu (NTF) ise 1976 yılında Nijerya Hükümeti ile kurulmuştur.

Di­ğer özel ve kredi fonları ise şu şekildedir: 78 Afrika 'daki Bölgesel Örgütler / Regional Organizations in Africca Arap Petrol Fonu; Afrika'da Açlık ve Kuraklık Üzerine Özel Acil Durum Yardım Fonu; Özel Yardım Fonu. [2]

Bankanın amacı üye ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Banka üye ülkelerin bilimsel düzeyde geliştiği projeleri finanse etmektir.

Kaynakça

  1. Hasgüler, Mehmet ,Uludağ,Mehmet(2014). Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler , Alfa Yayınları , İstanbul.
  2. Türk Asya Strateşik Araştırmaları Merkezi(2008).Afrika Kalkınma Bankası.19 Ocak 2018 tarihinde http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/3610/afrika_kalkinma_bankasi_afdb adresinden erişildi.