Aberystwyth Ekolü

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Abarystwyth Ekolü, eleştirel güvenlik çalışmalarına katkı yapan kuramlardan biridir. En önemli temsilcileri, Ken Booth ve Richard Wyn Jones'dur. Ekol, derinleşen ve genişleyen boyutuyla güvenliği ele almaktadır. Bu kapsamda, devlet güvenliğinin yanı sıra çevresel, ekonomik,toplumsal güvenlik benzeri konular ele alınmaktadır. Aynı zamanda, bu alanlara yönelen tehditler de çeşitlenmiştir. Aberystwyth Ekolü, güvenliği türetilmiş bir kavram olarak ele alarak, güvenliğin siyasi boyutuna vurgu yapar.


Bu kapsamda, sorunları, güvenlik sorunu haline getirmeden, stratejik, etik- politik ve analitik argümanlara dayanarak güvenliğin siyasiliğini ortaya çıkarmaktadır. Stratejik argümana göre, sorunları güvenlik meselesi olmaktan çıkarmanın, güvenliği, insan güvenliğini öncelikli konuma kayamayabilen güvenlik elitinin tekeline bırakmak anlamına gelmektedir. Bu kapsamda temel referans nesnesi bireylerdir. Etik-politik argümana göre; güvenliğin odağına insanı yerleştirilmeli ve böylece kullanılan yöntemlerin, sadece şiddet içeren yöntemler olmaktan çıkartılıp, farklı yöntemler aranmalıdır. Analitik argüman ise, ampirik, tarihsel, söylemsel incelemeler yapar. Örnek olarak, Afrika’da HIV/AIDS konusundaki uluslararası güvenlik söylemi, farkındalığın ve kaynakların artmasını sağlarken, Avrupa’da göçmen karşıtı güvenlik söylemi, tehlikeli yabancılar kavramını ortaya çıkarmaktadır. [1]


Kaynakça

  1. Bilgin, P. (2010). GÜVENLİK ÇALIŞMALARINDA YENİ AÇILIMLAR: YENİ GÜVENLİK ÇALIŞMALARI. Stratejik Araştırmalar, 8(14): 69-96