Açık Diplomasi

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Açık diplomasi (Open diplomacy) düşmanlık uyandırmadan işlerin yürütülmesi için yürütülen müzakereler ve tartışmalar anlamına gelir. Genellikle ilgili gözlemcilere (devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları vb.) ve basın mensuplarına açık bir şekilde gerçekleşir. Diplomatik görüşmelerle ilgili tarafların yüklenecekleri hak ve sorumlulukların kamuoyunun bilgi ve denetimine sunulması esasına dayanmaktadır. [1]

Açık diplomasi, gizli diplomasiye bir eleştiri olarak geliştirilmiştir. Açık diplomasinin öncülerinden olan Amerika Birleşik Devletleri 28. Başkanı Başkanı Woodrow Wilson ayrıca, gizli diplomasiyi eleştirenlerin başında da gelmektedir. Wilson'a göre ülkeler arası çatışmaların çıkmasında en önemli rolü gizli diplomasi oynamaktadır; kamuoyundan uzak, diğer devletlerden gizli tutulan görüşmeler barışçıl çözümlere ulaşmayı zorlaştırmıştır. Bu kapsamda yayınladığı “Ondört Nokta” listesinin başında “açık görüşmeler sonunda varılacak açık sözleşmeler” ilkesi vurgulanmıştır. Bu tür diplomasideki temel amaç, iki veya daha fazla devletin aralarında gizlice anlaşarak, diğer bir devletin temel hak ve yetkilerine yönelik bir eyleme hazırlanmalarını engellemeye çalışmak ve diplomatik görüşmelerde hem taraf ülkelere hem taraf olmayan ülkelere hem de kamuoyuna şeffaf olmak esastır. [2].


Kaynakça

  1. https://definitions.uslegal.com/o/open-diplomacy/ Erişim Tarihi: 03.11.2020
  2. Uluslararası İlişkiler Portalı. http://www.uiportal.net/sozlukler/ui-sozluk/ui-a Erişim Tarihi: 12.03.2018