İrredentizm

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İrredentizm/İrredantizm (Yayılmacı Milliyetçilik)

İtalyanca kökenli bir sözcüktür. 1870'te İtalyan Birliği siyasal projesi gündemde iken ortaya çıkmış bir kavramdır. Latincede geri alınmamış anlamına gelen “irredemptus” kelimesinden türetilmiştir. “Terra irredanta”, geri alınmamış/ kurtarılmamış toprak demektir. “Irredentismo” ise, bu toprakları savaş veya diplomasi yoluyla ilhak etme politikasına verilen isimdir. [1] Dil, din, soy ve kültür birlikteliği olduğu halde herhangi bir devletin sınırları dışında yer alan halk ile bu devletin birleşmesi, o toprakların alınması fikri anlamına gelir. [2] Bu topraklar genellikle sınır komşusu olanlardır. Önceleri İtalya Krallığı'nın kuruluş aşamasında İtalyanca konuşan ve Avusturya içerisinde yaşayan toplulukların bu krallığa katılmak istemesi çabalarına bu ad verilirdi. [3] Ancak 20. Yüzyılda daha genel anlama gelerek; milliyetçi gerekçelerle başka bir devletin sınırları içindeki toprakları ilhak etme projelerini tanımlayan bir kavram oldu. Türk Dil Kurumu, bu kavrama Türkçe alternatif olarak "kurtarımcılık" sözcüğünü öneriyor. [4] İrredentizm/İrredantizm'e örnek olarak Kıbrıslı Rumların öne sürdüğü Yunanistan ile enosis ya da birlik iddiaları ve Hitler'in Çekoslovakya'nın Almanca konuşan Südetler Bölgesinin Almanya'ya verilmesi sorunu verilebilir.

Kaynakça