İnşacı Yaklaşım

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


İnşacı Yaklaşım; fikirlerin, normların ve söylemlerin sonuçların şekillendirilmesindeki rolü üzerinde durur. Onlara göre devlet, piyasa ve uluslararası örgütler gibi kurumlar sosyal bir çerçeve içerisinde inşa edilirler. Fikirler ve inançlar kişilerin, kurumların hatta devletlerin kimliklerini ve çıkarlarını biçimlendirir.

UEP'de inşacı yaklaşımın 5 temel varsayımı vardır:

  • Kişilerin ve grupların fikirleri, inançları, değerleri ve kimlikleri UEP'yi anlamak açısından önemlidir.
  • Fikirler, değerler, inançlar ve kimlikler sosyal olarak inşa edilirler.
  • Fikirler, değerler vb. askeri veya ekonomik faktörlerden daha önemlidir.
  • Çatışma ve işbirliği farklı değerlerin ve inançların ürünleridir.
  • Değişiklikler, bireylerin ve diğer aktörlerin inançlarında zaman içinde meydana gelen değişmeler incelenerek açıklanabilir.[1]

Kaynakça

  1. David N. Balaam ve Bradford Dillman'ın 'Uluslararası Ekonomi Politik' kitabından ve Gazi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Politik Yüksek Lisans Dersi notlarından özetlenmiştir.