İktidar Olarak Siyaset

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Siyaset hakkında bu görüş, en kapsamlı görüştür. Buna göre, siyaset yalnızca hükümet mekanizması ya da kamu işleriyle ilgili değil, sosyal hayatın tümüyle ilgilidir. Yani aile ilişikileri, arkadaşlıklar ve her türlü insan grubunda siyaset vardır. Dolayısıyla güç(iktidar) olan her yerde siyaset yani gücü kullanma yöntemi de vardır.

En basit anlamda siyasetin temsil ettiği düşünce şudur: "İnsan istekleri sonsuzdur, kaynaklar ise sınırlıdır. Dolayısıyla kaynakların dağıtımı için insanların güce ihtiyacı olacaktır. Ve bu gücü kullanma yöntemi de siyaset olacaktır."

Bu görüş Feminist ve Marksist görüşlerle paraleldir. Feministlere göre, siyasi güç erkeklerin elindedir ve kadınlar bu güce boyun eğmektedir. Bu yüzden sosyal düzen bir cinsel devrimle değişmelidir. Marksistlere göre ise, siyasi güç burjuvazinin elindedir ve proletarya bu güce boyun eğmektedir. Bu yüzden sosyal düzen bir sınıf devrimiyle değişmelidir. Bu yönden siyasete ve siyasi güce karşı olumsuz ve insanlığın bir gereksinimi olmadığı şeklinde bir düşünce oluşmaktadır. [1]

Kaynakça

  1. Heywood, Andrew, Siyaset, çev.: Bekir Berat Özipek, Bahattin Seçilmişoğlu, Atilla Yayla, Hasan Yücel Başdemir, Anakara: Adres Yayınları, 18. Baskı, 2017.