İktidar

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Sözcük, genellikle siyasi kudreti temsil etmektedir. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi anlamına gelmektedir.

Kast edilen olgu ,toplumsal hiyerarşide üst konumda yer alan ,onu idare ve yönetme erkine sahip olan kurumsallaşmış güçtür. İnsanları yönetebilme, yönlendirebilme gücü avcı- toplayıcı ilkel insanlardan beri çok değişmişti .Milattan önce 10.000 dolaylarına kadar doğal düzen içerisinde savrulan insanlar, tarımı keşfederek gıdalar ile birlikte kendi kaderlerini de tayin yeteneği edindiler . Bu zamana dek doğal hayattaki gibi güçlü olanın grubu yönlendirdiği açıktır.

Yani hayvanlar arasındaki hiyerarşinin aynısı insanlar arasında da bulunmaktadır. Ancak tarım etkinliklerinden sonra insani unsurların ortaya çıktığı söylenebilir. Bu dönemde güç, iktidar anlayışı çeşitlemeye uğramıştır. Bir grup insanı yönlendiren lider, tarım ile çoğalan nüfusun yönetiminde vasıf değiştirmiştir. Kontrol edecek insan ve bölge artınca iktidar da genişlemeye uğramıştır.İlk devletlerden modern çağa kadar “liderin devleti” var olmuştur. Devlet idare etme gücünü ve yetkisini tanrının hükümdara verdiğini öne sürer. Tanrının ve hükümdarın isteğiyle yönetim var olur . Devlette her şey önce tanrı , sonra hükümdar içindir. Bu zamanla gelişecek ve işin içine insanlar da katılacaktır. Tanrı- hükümdar ve ulus daha sonraki aşamadır. Devlet gücü önce tanrıya, sonra hükümdara, sonra da halka dayanmaya başlamıştır. Giderek yeryüzüne yaklaşan güç kaynağı modern zamanlarda tanrı ve hükümdarı elemiş, yalnızca halk- cumhur kaynaklı olmuştur. [1]


Sözlükte iktidar kelimesinin anlamı:

1. Bir işi yapabilme gücü , erk , kudret ; bir işi yapabilme gücü , erk , kudret. 2. Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği; bir işi başarabilme yetki ve yeteneği. 3. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi; bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar; devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi; bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar. [2]


Kaynakça