İdeoloji

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Fikirlerin belli bir doğrultuda yoğunlaşmış , sistemli hali ideoloji olarak adlandırılmaktadır. İdeolojinin çok eski zamanlardan günümüzde dek toplumları, milli karakterlerini ve savaşları bile belirleyen bir gücü olmuştur. Hitler, Mussolini ve Stalin gibi liderler birer ideolojik öğe olarak tarihe geçmişlerdir. Günümüzde Milliyetçilik, İslamcılık ve Komünizm gibi ideolojilerin yaşadığı aşikardır. İdeoloji kavramı, Fransız Devrimi’nde Destut De Tracy ile birlikte ortaya çıkmıştır. Yunan kökenli iki kelimenin(idea-logy) birleşmesiyle oluşmuştur. İdea kelimesi “fikir-düşünce”, logy kelimesi ise “bilim-ihtisas anlamlarına gelmektedir. İdeolojinin günümüzde kişileri etkileyen ve ‘bazılarının’ tabir yerindeyse yaşamlarını şekillendiren bir konumu olduğunu söyleyebiliriz. İdeoloji için bir diğer tanım ise, genel olarak siyasi ya da toplumsal öğreti meydana getiren ve siyasi ya da toplumsal her türlü etkinliği yönlendiren düşünce, inanç ve görüşler biçimi şeklinde yapılabilir. İdeoloji nesnel ideoloji ve öznel ideoloji olarak ikiye ayrılabilir. Nesnel ideoloji insan ile dış dünyasındaki olaylar ile ilişkiliyken, öznel ideoloji ise düşünen öznenin kendi bilinci üzerinde yoğunlaşır. Sonuç olarak ideoloji, temelde kolektif bir davranış tarzının temeli olarak, sosyalizm, liberalizm, muhafazakarlık gibi ayrı politik görüşlerle birleşen ve siyasi öğretiyi meydana getiren genel düşünce sistemini ifade eder.


Kaynakça

Murat Aytek Korkmaz(2011), “İdeoloji” <http://www.hukukihaber.net/ideoloji-makale,2216.html>

Anonim, “ideoloji”, <https://www.turkcebilgi.com/ideoloji>