Ülke Toprağı

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Modern devletlerin en önemli özelliği sınırları belirlenmiş bir ülke toprağına sahip olmasıdır. Bu aynı zamanda sınırların saldırılara ve geçişlere kolayca izin vermeyen bir niteliğe sahip olması anlamına da gelmektedir. Bu durum onların siyasal anlamda bağımsızlıklarıyla ya da hukuksal anlamda egemenlikleriyle de ilgili bir durumdur. Devletlerin sürekli değişen sınırlar yerine iyi belirlenmiş kalıcı sınırlara sahip olmaları, yerleşik merkezi devletler haline gelmelerinin bir sonucu olmuştur. [1]

Devlet olma koşullarından biri olan ülke, kara parçasından ibaret değildir. Hava sahası ve eğer denize açılan bir devletse 'kara suları' da ülkeye dahildir. Ülkelerin sınırları uluslararası hukuka göre belirlenir. Ancak, sınırları ihtilaflı olduğu halde uzun dönemler varlığını koruyan devletler olduğu gibi, hiç ülkesi bulunmayan ama hukuken devlet sayılan siyasi teşkilatlanmalar da (Vatikan Devleti, Filistin Devleti gibi) vardır.[2] Sonuç itibariyle anlaşılmaktadır ki devlet olmanın bir gereği olarak toprak parçası mühim olmakla birlikte uluslararası arenada her daim geçerli bir unsur olmamış, bazı istisnalar var olagelmiştir.

Kaynakça

  1. Arı, Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Bursa: MKM Yayıncılık, 2011, s.40.
  2. Erdoğan, Mustafa, Anayasa Hukuku, Ankara: Orion Kitabevi, 2011, s.8.